'Ik leer leren'

 

Het 'Ik leer leren' programma: 

Doel:
Kinderen helpen het leren makkelijker en leuker te maken. 
Geven zelfvertrouwen . 
Inzicht in eigen leerstrategie. 
Motivatie voor leren. 
Meer alternatieven voor leren leren.

Wat doet 'Ik leer leren'? 
Ik kijk naar het individuele kind en gebruikt daarbinnen de kracht van het groepsverband. 
Coachen op een lerende manier. 
Daagt uit tot het aanboren van motivatie van binnen uit. 
Uitdagen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 
Ontdekken waar het leergat is ontstaan en ondersteuning bieden om de gevolgen te herstellen. 
Als het kind het hoe te leren helder heeft, kan de inhoud aandacht krijgen. Andersom geeft alleen meer van hetzelfde.  Leert kinderen over de voorwaarden van leren. 
Leert kinderen hoe te leren. 

Hoe doet 'Ik leer leren' dit?
Uitleg principes van leren. 
Veel oefeningen en testen om achter eigen voorkeuren en sterke kanten te komen en deze in te zetten. 
Werken met faalangst, motivatie, concentratie, leerstijlen, motivatie en organisatie door oefeningen, spellen en vooral fysiek ervaren van wat denkstijlen doen.

Leidende principes van 'Ik leer leren' zijn:
1. Ieder kind kan leren. 
2. Er zijn helpende (groene) en niet helpende (rode) factoren.
3. Concentratie problemen bestaan niet.
4. Motivatie is mogelijk. 
5. Steun kan geregeld worden. 
6. Ieder kind kan zijn eigen leermanier ontdekken en inzetten.
7. Kinderen leren van elkaar.
8. Nadruk op rekenen en taal helpt niet. 
 
Waarom kiezen voor 'Ik leer leren'? 
1. Kind op een andere manier laten kennis maken met leren.
2. Kind inzicht geven in de eigen manieren van leren.
3. Kind voorbij laten gaan aan smoesjes, bezwaren en belemmeringen.
4. Kind laten ervaren dat leren ook leuk kan zijn.
5. Kind verantwoordelijkheid leren voor eigen leerproces en leertaken.
6. Kinderen veel handige tips geven die ze kunnen inzetten.
7. Kinderen laten leren van elkaar.
8. En wie weet meer rust en plezier in huis :-)
 
Voor meer info kijk op: www.ikleerleren.nl