Tarieven

 

Tarieven coaching:
  • Kennismaking telefonisch is gratis.
  • Per kind sessie € 60
  • Elk kind is uniek, de sessie is volledig afgestemd op de behoefte van jouw kind. In de 1e sessie maak ik kennis met jouw kind en bouwen we een vertrouwensband op middels diverse speel en werkvormen, waardoor je kind zich op zijn gemak voelt en plezier ervaart en met een goed gevoel naar huis gaat. Het aantal sessies (45-60 min) dat je kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de hulpvraag van je kind, maar ook de bereidheid en betrokkenheid van de ouders. Het streven is het traject zo kort mogelijk te houden
  • In de sessies gaan jouw kind en ik vertrouwelijk aan de slag, middels diverse werkvormen; gesprek, muziek, spel,  tekenen, knutselen. 
  • Indien jouw kind dit wenst, geef ik de ouder(s) de gelegenheid om de laatste 10 minuten bij de sessie aanwezig te zijn, zodat je kind zelf kan vertellen wat hij gedaan heeft in de sessie.
  • Afronding: Met kind en ouder(s) wordt het groeiproces en de verdere voortgang besproken.
  • Voor afspraken buiten Eelde/ Paterswolde vraag ik een vergoeding van €0,19 per km.
 

De tarieven zijn inclusief voorbereiding, verwerking en materiaal.

Vrijgesteld van btw.

 

Vergoeding:

Om voor een tegemoetkoming van de verzekering in aanmerking te komen, kun je zelf contact opnemen met jouw verzekeringsmaatschappij. Indien er sprake is van een Persoonsgebonden Budget, kunnen de sessies daar wellicht in opgenomen worden (www.pgb.nl voor meer informatie). Mogelijk kun je de kosten van de coaching opvoeren bij de jaarlijkse aangifte van de belastingdienst.

 

Voorwaarden:

Inspanningsverplichting:

Kindercoach José kent een verplichting tot inspanning. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

Kindercoach José is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die de klant neemt zijn altijd de eigen verantwoordelijkheid.

 

Vertrouwelijkheid:

Kindercoach José is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 
Betaling geschiedt op basis van factuur.
Afzeggen van een sessie kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Binnen 24 uur wordt het uurtarief in rekening gebracht.