Werkwijze

 

Werkwijze:

Kindercoach Jose geeft échte betrokkenheid, luistert en geeft inzichten en biedt handvatten waarmee je kind zelf weer de draad kan oppakken en (opnieuw) leert te staan in zijn eigen kracht. Ik kijk naar de mogelijkheden en vaardigheden in het kind. De opbouw van een coachingstraject wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de hulpvraag van jouw kind. In grote lijnen is de opbouw en werkwijze van kindercoach Jose als volgt: 

Tijdens het kindercoachtraject ontdekt uw kind dat het zelf in staat is een oplossing te vinden voor zijn of haar belemmering. Uw kind ervaart dat er zelf sturing gegeven kan worden aan verandering en verbetering van een belemmering waar hij of zij last van heeft. 
De bewustwording van o.a. eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden, overtuigingen, gevoel, gedachten en gedrag vormt een belangrijk aspect in het proces. Daarnaast verkrijgt uw kind nieuwe inzichten en vaardigheden door aandacht te besteden aan de vragen wie ben ik, wat kan/heb en wil ik? Uw kind leert hoe hij of zij om kan gaan met verschillende situaties, ook in de toekomst. Kindercoaching zorgt voor succeservaringen en een sterke basis, de fundering voor verdere ontwikkeling, zodat jouw kind de controle terug krijgt!

Ik houd mij niet bezig met de oorzaak van de belemmeringen, maar geef uw kind nieuwe vaardigheden en inzichten mee om met een situatie om te kunnen gaan. Uw kind leert op een snelle en ontspannen manier zelf controle te krijgen over de belemmeringen waar hij of zij last van heeft.

Ik overleg meestal met de ouders of het kind bij mij komt of dat ik bij hen thuis kom.

 

Doel:

Begeleiden van verandering en verbetering om dat moment te bereiken dat een kind zijn eigen kracht ontdekt en ervaart wat hij nog meer kan.

 

Aanpak:

Helder, vertrouwd, aandacht, humor, toekomstgericht, mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

 

Werkvormen:    

Gesprek, visualisaties, creatieve werkvormen, beweging, muziek, spellen, rollenspel. Werkvormen worden altijd aangepast op de behoeften van het kind. 

 

Let op!

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen. Kindercoaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen zoals een depressie.  Kindercoaching is geen therapie en is gericht op toekomst en niet op verleden. Er wordt geen diagnose vastgesteld ('etiket geplakt') of dossier aangelegd. Je kunt jouw kind zonder verwijzing van de huisarts aanmelden. Er is geen wachtlijst. Het gaat om particuliere begeleiding. Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat jouw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan zal ik je adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, of andere hulpverlening, die beter past bij wat jouw kind op dat moment nodig heeft.